Kontakt

ul. Jesienna 42

42-208 Częstochowa

tel. 34 363 27 06

Jesteś tutaj: Start / Logopeda

Logopeda

 

GODZINY PRACY

mgr Jolanta Gajda − logopeda

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1145 1330

1145 1425

1145 1425

1145 1330

800  845

1145 1330

 

CEL GŁÓWNY

 • Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej i sprawności artykulacyjnej.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej.
 • Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
 • Doskonalenie wymowy już ukształtowanej.
 • Doskonalenie funkcji oddechowej.
 • Usprawnianie narządów artykulacyjnych: policzków, warg, języka, podniebienia miękkiego, żuchwy.
 • Rozwijanie funkcji fonacyjnej.
 • Kształtowanie słuchu fonematycznego, umiejętności różnicowania głosek w zależności od ich cech dystynktywnych oraz w izolacji, nagłosie, śródgłosie i wygłosie.
 • Przedstawienie i utrwalenie wiadomości na temat zasad wymowy głosek języka polskiego.
 • Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.
 • Doskonalenie dykcji w czasie mówienia i czytania.
 • Wzbogacanie zasobu słownika biernego i czynnego.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, prowadzenia dialogu i monologu.
 • Niwelowanie lęku przed mówieniem i wypowiedziami publicznymi.
 • Usprawnianie techniki czytania i pisania.
 • Wdrażanie dzieci do obcowania z literaturą i sztuką oraz twórczej aktywności słownej.