Jadłospis

Kontakt

ul. Jesienna 42

42-208 Częstochowa

tel. 34 363 27 06

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Witamy na naszej stronie internetowej

Szkoły Podstawowej Nr 49

w Częstochowie

Informacja Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 28 lipca 2020 r. dotycząca
ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego
w czerwcu i lipcu 2020 r.


 

 

Uwaga!!!

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 49

im. Janusza Kusocińskiego w Częstochowie

w związku zapadnięciem się nawierzchni (wymycie podłoża)
boiska wielofunkcyjnego (tartanowego)

wstrzymuje do odwołania jego użytkowanie.

 

Wejście na teren boiska grozi wypadkiem.


 

 PROFILAKTYCZNE ODKAŻANIE SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 49

im. Janusza Kusocińskiego w Częstochowie

informuje, że w dniach 17 i 31 lipca 2020r.
w godzinach od 16.00 do 21.00
zostanie wykonane  profilaktyczne odkażanie szkoły

W związku z powyższym proszę w tych terminach 
nie wchodzić na teren szkoły

 


List Ministra Edukacji Narodowej

- zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 


 


 

Bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku


 https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczenstwo-podczas-letniego-wypoczynku

 

 


 

UWAGA!

 

Informujemy,że dokonano aktualizacji
"Informatora o szkolnictwie ponadpodstawowym"
w zakresie:
- harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 

- zasad przeprowadzania egzaminów 

- przygotowania do egzaminów zewnętrznych

 

 

Zachęcamy uczniów klas VIII oraz ich rodziców do zapoznania się

z informatorem o szkolnictwie ponadpodstawowym:

https://womczest.edu.pl/wybieram-szkole

 

 

Strona jest skierowana do uczniów klas VIII planujących własną edukację

w szkołach ponadpodstawowych:
liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach

I stopnia oraz do rodziców wspierających ich w wyborze kierunku kształcenia.

 

 


 

 

                                    

Artykuły

Bezpieczne wakacje

2020-06-22

Okres wakacyjny to szczególny czas dla całej rodziny. Właśnie w lipcu i sierpniu wielu z nas wyjeżdża na urlop, a dzieci i młodzież spędzają wakacje nad wodą, w górach, czy na koloniach. Towarzyszące wypoczynkowi odprężenie sprawia, że często zapominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Zwłaszcza, że to głównie rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich pociech. Chcąc więc ograniczyć zagrożenie skorzystajcie Państwo z naszych porad.

kliknij

BEZPIECZNE WAKCJE


Informacje zaczerpnięte ze strony

http://katowice.slaska.policja.gov.pl/k14/prewencja/jak-unikac-zagrozen/bezpieczne-wakacje/37283,Bezpieczne-wakacje.html

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

2020-06-20

Mamy laureatkę konkursu -sukces Moniki

2020-06-19
Powiększ zdjęcie

Bardzo miło nam poinformować, że laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii została Monika Stachurska uczennica klasy 8 a.

Uczennicę do konkursu przygotowywała pani Urszula Ślęzak.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Literacki konkurs wojewódzki-III miejsce–Olga Kupczak

2020-06-19

Mam prawo uczyć się na błędach…

Mając na uwadze szeroko rozumiane dobro i szczęście dziecka gwarantowane przez akty prawne, Szkoła Podstawowa nr 3 w Pszowie ogłosiła Wojewódzki Konkurs Literacki „Dziecięce prawa i obowiązki - mam prawo uczyć się na błędach” adresowany dla uczniów klas IV–VIII. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta Pszów.

Wytyczne GIS ws placów zabaw

2020-06-19

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 49 im. Janusza Kusocińskiego uprzejmie informuje,
że w dniu 16 czerwca 2020r Główny Inspektor Sanitarny wydał
"Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw w trakcie epidemii SARS-CoV-2
w Polsce”


Celem wytycznych jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placów zabaw, jak równie ich opiekunów poprzez zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Zasady organizacji i funkcjonowania placu zabaw w dobie COVID-19, przy Szkole Podstawowej nr 49 im. Janusza Kusocińskiego w Częstochowie:
1. Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną ( dotyczy również opiekunów)
2. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m ( dotyczy to osób, które wspólnie zamieszkują lub nie gospodarują).
3. W sytuacji gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
4. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe- nie w kierunku innych).
5. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw.
6. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
7. Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.
8. W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.
9. W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane.
10. Dyrektor zapewnia właściwy stan sanitarno-higieniczny placu zabaw m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniej liczby pojemników na odpady komunalne. Zapewnia regularne czyszczenie sprzętu i wyposażenia placu zabaw z użyciem detergentu i/lub dezynfekowania powierzchni dotykowych. Dezynfekcja przestrzeni placu zabaw odbywać się będzie codziennie od poniedziałku do piątku o stałych godzinach tj. 8.00, 12.00, 15.00, 17.00 z wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni wolnych od pracy.

Niestereotypowo - komiksowo…

2020-06-18
Powiększ zdjęcie

Od dłuższego czasu uczymy się zdalnie, ale czy to oznacza nudę i schematyczność? Z pewnością – nie! Udowodnili to uczniowie klasy VI c, którzy w trakcie omawianie lektury „Tajemniczy ogród” pracowali w programie Storyboard, który pozwala, aby w sposób cyfrowy opowiadać różne historie. Można się przy tym wykazać wyobraźnią, kreatywnością i wykorzystać dostępne narzędzia. Jak się to udało? Efekty oceńcie sami…

GRYWALIZACJA

2020-06-18
Powiększ zdjęcie

Zdalna edukacja nie przeszkadza, a nawet wyzwala, nowe pokłady kreatywności. Uczniowie klasy VIII b w ramach kontynuowanej w tym roku szkolnym innowacji „Grywalizacja w analizie lektur ujętych w podstawie programowej w kontekście historyczno-literackim” wykonywali projekt: Do jakiego bohatera literackiego jestem lub chciałbym być podobny? Który bohater mi imponuje i dlaczego?

Lalka teatralna

2020-06-16
Powiększ zdjęcie

W trakcie realizowania zajęć z techniki uczniowie w klasach szóstych wykonali lalkę teatralną. Zapraszamy do galerii, aby obejrzeć najciekawsze prace.

Korzystanie z placu zabaw na terenie szkoły

2020-06-05

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 49 im. Janusza Kusocińskiego uprzejmie informuje,
że do dnia wydania wytycznych dla zarządców placów zabaw odnośnie dezynfekcji sprzętu
przez GIS (Główny Inspektorat Sanitarny),
plac zabaw znajdujący się na terenie szkoły
pozostaje zamknięty.

(Proszę nie zrywać taśm zabezpieczających)

 

Niedługo pojawią się zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla samorządów dotyczące otwarcia od soboty placów zabaw dla dzieci - zapowiedział w czwartek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Wytyczne mają być wydane także dla kin i teatrów, które będą mogły wznowić działalność od 6 czerwca. 

 

W. Andrusiewicz pytany o otwarcie placów zabaw, podkreślał, że "zalecenie GIS niedługo się pojawią". Chodzi m.in. o wytyczne dla zarządców placów zabaw odnośnie dezynfekcji sprzętu.

 

Jak mówił rzecznik MZ, także na placach zabaw będzie obowiązywała zasada dystansowania, czyli zachowanie 2 metrów odstępu.  Jak mówił, jeżeli nie będzie to możliwe, wówczas należy nosić maseczki. Przypomniał, że maseczek nie muszą nosić dzieci do 4. roku życia. - Otwieramy place zabaw, ale liczymy na zdrowy rozsądek rodziców i że nie będzie kumulacji użytkowników – zaznaczył.

 

Z kolei dopytywany o otwarcie od 6 czerwca kin i teatrów oraz sygnały od właścicieli kin, że nie zdążą się do tego czasu przygotować, podkreślał, że "nie ma obowiązku otwierania kin czy teatrów",  a jest to "możliwość". Również odnośnie zasad korzystania z kin i teatrów, wytyczne ma wydać GIS.

 

Przedłużenie zajęć zdalnych do końca roku szkolnego

2020-06-01

Szanowni Rodzice/ Opiekunowie!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 49 im. Janusza Kusocińskiego uprzejmie informuje,
że Minister Edukacji Narodowej pan Dariusz Piontkowski podczas konferencji
w dniu 1 czerwca 2020r oznajmił,
że do dnia 26 czerwca 2020r będzie realizowane kształcenie na odległość.
 

W oczekiwaniu na dalsze decyzje, w tym dotyczące zakończenia roku szkolnego 2019/20 i odbioru świadectw przez Uczniów/Rodziców, dyrektor zaprasza Uczniów i Uczennice na konsultacje z nauczycielami po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby wychowawcom. 

Jednocześnie przypomina, że w dniu 10 czerwca 2020r nauczyciele wystawią oceny roczne. 

W dniu 12 czerwca 2020r (dzień po święcie religijnym tj. Bożym Ciele) nie odbędą się zajęcia w formie zdalnej. W naszym szkolnym kalendarzu jest to dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

W dniach 16, 17, 18 czerwca 2020r na terenie szkoły odbędą się egzaminy ósmoklasisty według procedur w obowiązującym reżimie sanitarnym. W te dni również nie odbędą się zajęcia w formie zdalnej. Są to dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

W dniach od 19 do 24 czerwca 2020r. według harmonogramu wysłanego przez wychowawców, odbędzie się oddawanie podręczników do biblioteki szkolnej. Każdy wychowawca wraz z nauczycielami bibliotekarzami odbierać będzie pakiety książek od Uczniów/Uczennic i Rodziców/Opiekunów według ustalonego harmonogramu.

Beata Janus-Lewczyńska 

Dyrektor Szkoły