Kontakt

ul. Jesienna 42

42-208 Częstochowa

tel. 34 363 27 06

Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja do klas I

Rekrutacja do klas I

 

KWIECIEŃ 

 

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI ORAZ ZASADACH POTWIERDZANIA WOLI

PRZYJĘCIA DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

  

8 kwietnia 2020 r. o godz. 9.00 

zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych do klas I Publicznych Szkół Podstawowych.

 

W celu uzyskania informacji o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego należy zalogować się na konto kandydata na stronie

 

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa/default.aspx

 

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do klas I Publicznych Szkół Podstawowych zobowiązani są w terminie 8-17 kwietnia 2020 r. potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do placówki. 

Potwierdzenia woli przyjęcia należy dokonywać zdalnie, tj.  

- wysyłając do szkoły e-mail z potwierdzeniem o treści: "Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka ................................ (imię i nazwisko)
do Szkoły Podstawowej nr .... w Częstochowie w roku szkolnym 2020/2021"
 

lub 

- telefonicznie (w przypadku, gdy rodzic nie ma możliwości wysłania wiadomości z wykorzystaniem poczty elektronicznej).


 

MARZEC

NABÓR DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

W dniu 2 marca 2020 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

 

Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi 2 marca 2020 r. o godz. 9:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania. Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 16 marca 2020 r. o godz. 15.00.

Strona dla rodziców będzie otwarta 2 marca 2020r. o godz. 9:00

   

 https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa/default.aspx 

 

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku, musi zgłosić się do szkoły podstawowej w obwodzie. Dalszych informacji udzieli dyrektor szkoły.

Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

 

System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 oddziałów klas I szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją.

Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówek.

 

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.

 

1.     Kryteria rekrutacji. http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2017/1360/akt.pdf

2.     Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego (poniżej)

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 759.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 28.01.2020 r.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02.03.2020

godz. 9:00 do 16.03.2020 godz.15:00

od 18.05.2020

godz. 9:00

do 25.05.2020

godz. 15:00

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej

 

09.03.2020

 

21.05.2020

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

12.03.2020

godz. 15:00

22.05.2020

godz. 15:00

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02.03.2020 do 31.03.2020

od 18.05.2020 do 29.05.2020

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

08.04.2020 godz. 09:00

03.06.2020

godz. 15:00

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 08.04.2020

godz. 9:00 do 17.04.2020 godz. 15:00

od 03.06.2020

godz. 9:00  do 08.06.2020

godz. 15:00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

22.04.2020 godz.09:00

09.06.2020 godz.15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA Nr 759.2020 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28.01.2020  r.