Kontakt

ul. Jesienna 42

42-208 Częstochowa

tel. 34 363 27 06

Egzamin ósmoklasisty

 

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

  • uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej
  • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie ósmej szkoły podstawowej
  • słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, jednak nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać.

 

 WIĘCEJ INFORMACJI O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/