Kontakt

ul. Jesienna 42

42-208 Częstochowa

tel. 34 363 27 06

Jesteś tutaj: Start / Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

  • Przedstawianie innym organom szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia, a miedzy innymi: 
  • prawa do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, 
  • prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
  • prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań. 
  • Występowanie o interwencję w wypadku naruszenia praw ucznia do wychowawcy klasy, Dyrektora, Rady Szkoły. 
  • Pomoc w tworzeniu Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 
  • Planowanie własnej działalności w wybranych przez uczniów formach aktywności, współtworzenie Planów Pracy Wychowawczej. 
  • Organizowanie wybranych przez uczniów form działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, do czego wychowawcy, nauczyciele i organy szkoły są zobowiązani udzielać pomocy organizacyjnej, zapewnić warunki do realizacji zaplanowanych form, oraz opiekę w czasie ich trwania. 
  • Opieka nad tablicą samorządu. 
  • Wybór Rzecznika Praw Dziecka na terenie szkoły. 

Artykuły

SU klas I-III

2017-11-27

Skład SU

Aleksandra Woźniak klasa 3a

Maria Skrobek klasa 3b

Emilia Kamosińska klasa 3c 

 

Opiekunowie

mgr Anna Gołda

mgr Joanna Krawczyk

Czytaj więcej o: SU klas I-III

SU klas IV-VII i oddziałów gimnazjalnych

2017-11-27

Przewodnicząca

Klaudia Brzozowska kl. 3b gimnazjum

Zastępca przewodniczącej

Bartosz Kubrycht kl. 6

Sekretarz

Dawid Skowronek kl. 3a gimnazjum

 

Opiekunowie

mgr Milena Koj

mgr Edyta Półtorak

mgr Agnieszka Rychwalska

Czytaj więcej o: SU klas IV-VII i oddziałów gimnazjalnych