Kontakt

ul. Jesienna 42

42-208 Częstochowa

tel. 34 363 27 06

Jesteś tutaj: Start / Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

Artykuły

WSDZ

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 49 im. Janusza Kusocińskiego zawiera szereg działań realizowanych przez szkołę w celu właściwego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia. System ten określa rolę i zadania osób odpowiedzialnych w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, metody pracy. WSDZ jest częścią planu wychowawczego szkoły i jest włączony do Statutu szkoły. Adresatami projektu są uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i instytucje wspomagające proces doradczy. Dobrze przygotowany uczeń do podjęcia decyzji edukacyjnej i zawodowej to taki, który wie jakie ma zainteresowania i predyspozycje, potrafi dokonać samooceny, zna swoją wartość i ma plany na przyszłość.

Czytaj więcej o: WSDZ

Doradztwo zawodowe w klasach VII-VIII

Poznajemy zawody - strażak

Powiększ zdjęcie

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód strażaka jest pod kodem 541101.

Opis
Strażak - funkcjonariusz pożarnictwa, który pełni służbę w Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo wykonuje on prace ratowniczo-gaśnicze oraz konserwacyjne i naprawcze urządzeń stanowiących wyposażenie techniczne jednostek ratowniczo-gaśniczych.

Wymagania
Strażakiem może być osoba, która spełnia poniższe warunki:

  • posiada obywatelstwo polskie,
  • nie była karana za przestępstwo umyślne w tym przestępstwo skarbowe,
  • korzysta z pełni praw publicznych,
  • jest zdolna fizycznie i psychicznie do pełnienia tej służby,
  • posiada dyplom ukończenia studiów wyższych,
  • odbyła szkolenie podstawowe albo szkolenie podstawowe i uzupełniające.
Czytaj więcej o: Poznajemy zawody - strażak

Poznajemy zawody: Projekt Szkoła-Praca-Przyszłość

Powiększ zdjęcie

Wycieczka zawodoznawcza „EKO Jura – Kolektory słoneczne”

Czytaj więcej o: Poznajemy zawody: Projekt Szkoła-Praca-Przyszłość

Wyniki Szkolnego Konkursu Plastycznego

Powiększ zdjęcie

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS IV-VI

„MÓJ WYMARZONY ZAWÓD”

Czytaj więcej o: Wyniki Szkolnego Konkursu Plastycznego

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny

Powiększ zdjęcie

Nasi uczniowie brali udział w I Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Mój wymarzony zawód”, w którym Kacper Krakowiak zdobył III miejsce. Opiekunem była pani Katarzyna Ogoszewska.

Czytaj więcej o: Międzyszkolny Konkurs Plastyczny

Sukces w konkursie „Zawód moich marzeń”

Powiększ zdjęcie

Nicola Rak uczennica klasy VIa została laureatką konkursu na prezentację multimedialną pt. „Zawód moich marzeń”.
Uczennicę do konkursu przygotowała p. Justyna Tokarz.

Czytaj więcej o: Sukces w konkursie „Zawód moich marzeń”

Materiały metodyczno-informacyjne

Publikacje

Przydatne linki

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie