Kontakt

ul. Jesienna 42

42-208 Częstochowa

tel. 34 363 27 06

Organizacja pracy od dnia 18.01.2021r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 49 im. Janusza Kusocińskiego w Częstochowie podaje poniżej organizację pracy szkoły od dnia 18.01.2021r :

 

  • klasy I-III pracują stacjonarnie według planu lekcji, obiady wydawane są bez zmian, świetlica pracuje od 7.00 do 16.30;

     

  • klasy IV-VIII pracują zdalnie według dotychczas obowiązującego planu lekcji, czas trwania lekcji on-line 30-45 minut  

  

Rodzic/Opiekun jest zobowiązany w trybie pilnym poinformować wychowawcę o tym czy dziecko po zakończonych zajęciach pozostanie w świetlicy szkolnej.

    

Dyrektor szkoły ma możliwość zorganizować „Stacje nauki zdalnej” na terenie szkoły dla uczniów, którzy nie mają warunków do uczenia się zdalnie w domu ( nauczyciel prowadzi lekcję zdalnie ze szkoły, uczeń jest w szkole). Rodzic jest zobowiązany w trybie pilnym poinformować wychowawcę o tym czy dziecko skorzysta z zajęć stacjonarnych oraz o tym czy dziecko po zakończonych zajęciach pozostanie w świetlicy szkolnej.