Kontakt

ul. Jesienna 42

42-208 Częstochowa

tel. 34 363 27 06

Częstochowa wolna od przemocy

W ramach projektu Częstochowa wolna od przemocy

 realizowanego przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
w Częstochowie 

we współpracy z Pełnomocniczką Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Równych Szans,

Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta oraz Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji

i Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia

pod patronatem Urzędu Miasta w Częstochowie organizowane są dla zainteresowanych rodziców

uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, spotkania na platformie Microsoft Teams:

 

19.01.2021r. godzina 15.00 – Cyberprzemoc

20.01.2021r. godzina 16.00 – Depresja u młodzieży

 

Rodzice zainteresowani spotkaniem on-line, zgłaszają się do wychowawców do 18 stycznia 2020r.

Linki do spotkań on-line będą wysyłane przez wychowawców bezpośrednio na adresy e-mailowe Rodziców.