Kontakt

ul. Jesienna 42

42-208 Częstochowa

tel. 34 363 27 06

Informacja - obowiązek powiadomienia o pozytywnym wyniku

Szanowni Rodzice!

W związku z zaostrzającą się sytuacją pandemiczną na terenie Częstochowy oraz kraju, Sanepid zobowiązał Dyrektora Szkoły do współpracy polegającej  na przekazywaniu posiadanych przez szkołę danych niezbędnych dla przeciwdziałania epidemii. Niniejszym zobowiązuję Państwa do niezwłocznego powiadomienia wychowawcy klasy lub sekretariatu szkoły o pozytywnym wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2 Państwa dziecka, a naszego ucznia.

Dyrektor Szkoły
Beata Janus-Lewczyńska