Kontakt

ul. Jesienna 42

42-208 Częstochowa

tel. 34 363 27 06

Stypendia szkolne - 2020/2021

STYPENDIA SZKOLNE 2020/2021

Stypendia są przyznawane osobom w trudnej sytuacji materialnej. Obecnie kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 528 złotych. 

 

JAK UZYSKAĆ STYPENDIUM?

Należy złożyć wniosek

(można go pobrać ze strony internetowej MOPS w Częstochowie ).

 Wnioski wraz z pełnym kompletem dokumentów należy składać w szkole
do dnia 14.09.2020 roku.

Ze względu na koronawirusa prosimy o dokładne wypełnienie formularzy, umieszczenie ich w zaklejonej kopercie i dostarczenie na portierni SP nr 49.

 

Szczegóły - www.mops.czestochowa.pl.

Kontakt telefoniczny; MOPS   34 372 4220

 

                                     SP 49    34362706 p.217