Kontakt

ul. Jesienna 42

42-208 Częstochowa

tel. 34 363 27 06

Jesteś tutaj: Start / O szkole / Historia

Historia

 Historia Szkoły Podstawowej Nr 49 w Częstochowie obejmuje ponad 25 lat, a jej początek wyznacza data 1 września 1984 roku. Tego właśnie dnia odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego w nowoczesnym obiekcie przekazanym społeczności osiedla Błeszno.

W pierwszym roku pracy Szkoły naukę rozpoczęło 1043 uczniów w 38 oddziałach.

Dyrektorem nowej placówki została – mgr Janina Kosowska. Wicedyrektorami panie: Barbara Mirecka i Kazimiera Połtorzycka.

 Najpiękniejsza karta w historii Szkoły Podstawowej Nr 49 została zapisana  25 kwietnia 1987 roku . Odbyło się wówczas uroczyste nadanie placówce imienia Janusza Kusocińskiego, przekazanie na ręce młodzieży Sztandaru oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Patronowi Szkoły. Osoba Janusza Kusocińskiego jest wciąż dla wielu naszych wychowanków inspiracją do zajęcia się sportem .

W szkole powstała Izba Patrona, w której – obok Sztandaru i Kroniki Szkoły – znalazły swe miejsce trofea sportowe uczniów a dziś wyeksponowane w holu głównym są dumą naszej szkoły.

     Rok 1987 był pamiętnym i szczęśliwym momentem w historii Szkoły także i z tego powodu, iż jej uczniowie zostali zaproszeni do udziału w Ogólnopolskim Turnieju Młodzieży Szkolnej „RAMBIT”. Reprezentacja naszej Szkoły zwyciężyła w I i II etapie i – ostatecznie – zajęła VI miejsce w finale.

    W roku 1990 przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wzięli udział w Ogólnopolskim Sejmiku Uczniowskim Szkół „Kusego” w Zielonej Górze.

Pamiętny był także rok 1991, a to za sprawą młodzieży czeskiej, którą gościliśmy z okazji VI Światowego Dnia Młodzieży .

W roku 1991 nauczycielka wychowania fizycznego  koleżanka Bożena Szczęsna została mistrzynią Polski nauczycieli w tenisie stołowym. Wielokrotnymi mistrzami Polski nauczycieli w piłce nożnej byli koledzy Robert Olbiński i Sławomir Mizera.

      Rok 1992 to kolejna ważna data w historii Szkoły. Powstała pierwsza pracownia komputerowa. A kilka lat później w kronice szkolnej mogliśmy z dumą napisać: Jesteśmy  w Internecie!

Od 1993 roku w Szkole zaczęły działać Rady Wspólnot klas IV-VIII. Wspólnoty są organami Samorządu Szkolnego i zrzeszają uczniów według grup wiekowych. Wspólnoty sprawdziły się w pracy szkoły i działają prężnie do dziś.

Trzynastego listopada 1995 roku został założony i wpisany do rejestru stowarzyszeń kultury Fizycznej Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”. Jest to stowarzyszenie zrzeszające dzieci, młodzież, rodziców i sympatyków.

Pierwszym prezesem UKS „Olimpijczyk” był Tadeusz Kościołek; po nim prezesurę objął Robert Olbiński; dziś funkcję tę pełni Artur Minkina. O działalności UKS-u można by mówić bardzo długo, gdyż każdego roku odnosi on ogromne sukcesy na arenie międzynarodowej, krajowej, wojewódzkiej i miejskiej, a przyczyniają się do tego nie tylko zawodnicy i ich trenerzy, ale także rodzice i sponsorzy. Rodzice naszych uczniów są sprzymierzeńcami Szkoły w wielu sprawach. Udzielają swego wsparcia w celu pozyskania środków na podniesienie estetyki Szkoły.

Rok 1995 był dla nas ważny i z tego powodu, iż po raz pierwszy zorganizowany został w Szkole Rodzinny Festyn Osiedlowy, który ma już prawie piętnastoletnią tradycję. Odbywa się wiosnę, łącząc obchody Dnia Patrona i Międzynarodowego Dnia Dziecka.

W roku 1997 Szkoła przystąpiła do realizacji Programu Edukacyjnego„Socrates-Commenius” w ramach którego pracowano nad projektem dotyczącym ochrony środowiska. W związku z tym w 1998r. gościliśmy kilkuosobową delegację z Holandii, Niemiec i Portugalii.

W roku 1999 w systemie oświaty zaszły istotne zmiany. Powstały 6-letnie szkoły podstawowe i 3-letnie gimnazja. Reforma ta objęła również naszą placówkę.Powstało Gimnazjum Nr 22.

Transformacja systemu nauczania spowodowała zmniejszenie liczby uczniów szkołyi oddziałów.

Kolejny dobry rok w życiu Szkoły to rok 2000. Pomyślnie zakończyła się budowa boiska do mini piłki nożnej, której inicjatorem i „mózgiem” był prezes UKS „Olimpijczyk” kol. Robert Olbiński; niezwykle ofiarnie pomagali mu rodzice młodych zawodników – piłkarzy Szkoły.

Nasi uczniowie i  nauczyciele rozpoczęli również współpracę z Polskim Związkiem Działkowców  organizując coroczne  występy dla dzieci specjalnej troski.

Dwunastego stycznia roku 2002 Szkoła zorganizowała Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Była to impreza pamiętna i niezwykła, nie tylko dlatego, iż zebraliśmy imponującą kwotę 16.100 zł, ale przede wszystkim  z powodu ogromnego zaangażowania uczniów, nauczycieli i rodziców. Występy artystyczne, loterie, pokaz mody, kawiarenka – to tylko niektóre   z  atrakcji, jakie złożyły się na tę jedyną w swoim rodzaju imprezę, która – mimo,  iż odbywała się w niedziele – ściągnęła do Szkoły tłum dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.

Z działań najbardziej spektakularnych wspomnę tylko zbiórkę pieniędzy na przeszczep szpiku  kostnego dla absolwenta Szkoły oraz akcję pod hasłem „Pomóżmy małym powodzianom” , zainicjowaną  po kataklizmie, jakiego kraj nasz doświadczył w roku 1997,zbiórkę rzeczy dla dzieci poszkodowanych przez trąbę powietrzną, akcja „Góra grosza” w której uczestniczymy do dzisiaj, oraz akcja „I Ty możesz zostać świętym mikołajem” .

Rok szkolny 2003 Szkoła będzie pamiętała bardzo długo. Otrzymała bowiem zaszczytny tytuł i certyfikat „Szkoły z klasą”. Wszyscy ofiarnie i wytrwale wypracowaliśmy sobie to miano przez cały rok, realizując zadania programu. Od „zerówek” do klas szóstych uczniowie wykonywali projekty i prace, odbyło się wiele konkursów. Trud został nam nagrodzony, gdyż tylko 1 na 5 szkół może się pochwalić tym, iż spełnia kryteria Szkoły z klasą.  

W dniu 1 maja  2005 nasza szkoła została włączona do Ogólnopolskiego Programu Społecznego „Trampolina”, którego pomysłodawcą i organizatorem jest firma „Provident”.

Sponsor trafił do nas dzięki wskazaniu naszej placówki przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta, jako tej, w której są znakomite wyniki sportowe, a poziom organizacji imprez jest bardzo wysoki. Otrzymaliśmy sprzęt sportowy na łączną kwotę  10 tysięcy, profesjonalną

trampolinę, zaś uczniowie koszulki i czapeczki.

 W tym samym roku nasza szkoła rozpoczęła Przegląd Teatrzyków Szkolnych, na którym swoje zdolności prezentują uczniowie okolicznych szkół a  akcję tę prowadzimy do dziś.

Przystąpiliśmy również do Programu Szkół Promujących Przedsiębiorczość,  w którym otrzymała wyróżnienie.

I znów tradycji stało się zadość. 1 czerwca 2006 w Dniu Dziecka i Sportu Szkolnego SP 49 zorganizowała kolejny festyn środowiskowy, tym razem pod hasłem "Nasz sposób na zdrowie", który rozpoczął serię pikników rodzinnych promujących ruch. Uświetnili go swą obecnością: Prezydent Miasta Częstochowy p. Tadeusz Wrona, p. wizytator Kuratorium Oświaty p. Teresa Jankowska, inspektor Wydziału Edukacji i Sportu UM p. Piotr Juszczyk, dyrektor Przychodni Lekarskiej przy ul. Mireckiego p. Leszek Cichoń. Festynowi towarzyszyły wystawy prac uczniów, prezentacje zdrowej żywności oraz liczne atrakcje jak: loteria fantowa, znakowanie rowerów przez p. policjantkę oraz kawiarenka.

Również od tego roku nasza szkoła przystąpiła do akcji „Szkoła bez przemocy” w której bierze czynny udział aż do dzisiaj.

Od 1 września działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego.