Kontakt

ul. Jesienna 42

42-208 Częstochowa

tel. 34 363 27 06

Praca zdalna - klauzula

Artykuły

Zdalne nauczanie-klauzula

2020-04-06

Szanowni Państwo,

w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół mającym na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 zajęcia szkolne odbywają się obecnie z użyciem metod i technik kształcenia na odległość. Wobec powyższego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych („RODO”)  informuję, że:

 1. Dane osobowe Państwa dziecka będą przetwarzane w celu realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
  – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 
  i 530), zgodnie z art. 6 lit. e RODO.
 2. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji kształcenia na odległość.
 3. Dane osobowe Państwa dziecka będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej 
  z Administratorem danych, w szczególności:

platformy zdalnego nauczania, komunikatory, portale społecznościowe

Pearson, Duolingo, Squla, Clasroom, Google, Nowa Era, GWO, WSiP, e-podręczniki, learningaps, matmag, wolne lektury, matzzo, thatQuiz, zyraffa.pl, pisupisu.pl, migra.pl, quizizz, worwall, eduelo, edpuzle, diskord, ekatecheza.pl, testportal.pl, Messenger, WhatsApp, Skype, e-mail, telefon, Facebook, mojedziecikreatywnie, kreatywniewdomuwczesnoszkolni, pitrest, czasdzieci.pl, YouTube.

 

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych Państwa dziecka można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych (tel. 34 362 51 05 wew. 107) lub na stronie internetowej: http://sp49.edu.czestochowa.pl/

 

 

Czytaj więcej o: Zdalne nauczanie-klauzula