Jadłospis

Kontakt

ul. Jesienna 42

42-208 Częstochowa

tel. 34 363 27 06

Jesteś tutaj: Start / Rada Rodziców

Rada Rodziców


Wpłat na   Radę Rodziców  można dokonywać u przedstawicieli Rady na zebraniach, w sekretariacie Szkoły oraz u Intendentki

 

Zgodnie ze Statutem SP 49 w Szkole funkcjonuje Rada Rodziców.
Kompetencje i zadania Rady Rodziców są następujące:

  1. występowanie do Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły lub placówki,
  2. opiniowanie Szkolnego Programu Wychowawczego,
  3. występowanie z wnioskiem o powołanie Rady Szkoły,
  4. gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej Szkoły; zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin.

Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej Nr 49

im. Janusza Kusocińskiego

ul. Jesienna 42

42-208 Częstochowa