Kontakt

ul. Jesienna 42

42-208 Częstochowa

tel. 34 363 27 06

Jesteś tutaj: Start / Kalendarz szkolny

Kalendarz szkolny

 

ROK SZKOLNY  2017/2018

 

Lp.

Wydarzenia

Termin

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

04.09.2017

2.

I półrocze

II półrocze

Zimowa przerwa świąteczna

Ferie zimowe

Wiosenna przerwa świąteczna

Zakończenie roku szkolnego

04.09.2017 – 31.01.2018

01.02.2018 – 22.06.2018

23.12.2017 – 31.12.2017

29.01.2018 – 11.02.2018

29.03.2018 – 03.04.2018

22.06.2018

3.

Spotkania z rodzicami

I półrocze

– zebrania Rady Rodziców godz. 16.30

– zebrania z rodzicami godz. 17.00

 

– konsultacje godz. 16.30

 

II półrocze

– konsultacje godz. 16.30

 

– zebranie Rady Rodziców godz. 16.30

– zebranie z rodzicami godz. 17.00

 

 

13.09.2017, 08.11.2017,

24.01.2018

 

04.10.2017, 13.12.2017

 

 

07.03.2018, 09.05.2018,

06.06.2018

11.04.2018

4.

Termin powiadomienia uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych

13.12.2017 (I półrocze)

14.05.2018 (II półrocze)

5.

Terminy powiadamiania uczniów i rodziców o proponowanych ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania

do 08.01.2018 (I półrocze)

do 04.06.2018 (II półrocze)

6.

Terminy wystawiania ostatecznych ocen śródrocznych i rocznych

do 15.01.2018 (I półrocze)

do 11.06.2018 (II półrocze)

7.

Zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji

Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę szkoły

17.01.2018 (I półrocze)

13.06.2018 (II półrocze)

24.01.2018 (I półrocze)

22.06.2018 (II półrocze)

8.

Terminy egzaminu gimnazjalnego

(ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej):

 

Część humanistyczna:

historia i wiedza o społeczeństwie – godz. 9.00

język polski – godz. 11.00

 

Część matematyczno-przyrodnicza:

przedmioty przyrodnicze – 9.00

matematyka – 11.00

 

Język obcy nowożytny:

poziom podstawowy – 9.00

poziom rozszerzony – 11.00

 

Termin przekazania wyników i zaświadczeń:

Termin wydania zaświadczeń oraz przekazania informacji uczniom:

 

 

 

18.04.2018

 

 

 

19.04.2018

 

 

 

20.04.2018

 

 

 

15.06.2018

22.06.2018


9.

 Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych              

30.04.2018
02.05.2018
04.05.2018
01.06.2018