Jadłospis

Kontakt

ul. Jesienna 42

42-208 Częstochowa

tel. 34 363 27 06

Jesteś tutaj: Start / Kalendarz szkolny

Kalendarz szkolny

 

ROK SZKOLNY  2019/2020

 

Lp.

Wydarzenia

Termin

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

02.09.2019

2.

Zimowa przerwa świąteczna

Ferie zimowe

Wiosenna przerwa świąteczna

Zakończenie roku szkolnego

23.12.2019– 31.12.2019

13.01.2019 – 26.01.2020

09.04.2020 – 14.04.2020

26.06.2020

3.

Spotkania z rodzicami

I półrocze

– zebrania Rady Rodziców godz. 16.30

zebrania z rodzicami ( klasy młodsze i starsze)    
   godz. 17.00

 

– zebrania z rodzicami klas młodszych godz. 17.00

- zebrania z rodzicami klas starszych godz. 17.30 

– konsultacje godz. 16.30

 

II półrocze

– konsultacje godz. 16.30

 

 

– zebranie Rady Rodziców godz. 16.30

zebranie z rodzicami klas młodszych godz. 17.00

 zebranie z rodzicami klas starszych godz. 17.30     

 

 

11.09.2019,06.11.2019,05.02.2020

11.09.2019

 


06.11.2019,05.02.2020

06.11.2019,05.02.2020

09.10.2019
18.12.2019

 

11.03.2020, 20.05.2020,03.06.2020

 

 

08.04.2020


08.04.2020

4.

 

Termin powiadomienia uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych

 

 

 

 


miesiąc przed klasyfikacją

 

04.12.2019 – I półrocze

20.05.2020 – II półrocze

 

 

 

 

5.

 

Terminy powiadamiania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania

10 dni przed klasyfikacją

 

16.12.2019 – I półrocze

01.06.2020 – II półrocze

 

6.

Terminy wystawiania ostatecznych ocen śródrocznych i rocznych

 

10.01.2020 – I półrocze

10.06.2020 – II półrocze

 

7.

Zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji

Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę szkoły

29.01.2020 (I półrocze)

17.06.2020 (II półrocze)

05.02.2020 (I półrocze)

26.06.2020 (II półrocze)

8.

Terminy egzaminu ósmoklasisty

 

 język polski – godz 9.00

 język matematyka – godz. 09.00  

język obcy nowożytny – godz 09.00                   

 

 

21.04.2020 (wtorek)

22.04.2020 (środa)

23.04.2020 (czwartek)

 

9. 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty   

Termin wydawania zaświadczeń oraz informacji
o zdającym       

 19.06.2020

 

26.06.2020

10.

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych              

02.01.2020, 03.01.2020

19.03.2020 - obchody 35- lecia

21.04.2020, 22.04.2020,23.04.2020