Kontakt

ul. Jesienna 42

42-208 Częstochowa

tel. 34 363 27 06

Jesteś tutaj: Start / Kalendarz szkolny

Kalendarz szkolny

 

ROK SZKOLNY  2018/2019

 

Lp.

Wydarzenia

Termin

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

03.09.2018

2.

I półrocze

II półrocze

Zimowa przerwa świąteczna

Ferie zimowe

Wiosenna przerwa świąteczna

Zakończenie roku szkolnego

03.09.2018 – 31.01.2019

01.02.2019 – 21.06.2019

23.12.2018 – 31.12.2018

11.02.2019 – 24.02.2019

18.04.2019 – 23.04.2019

21.06.2019

3.

Spotkania z rodzicami

I półrocze

– zebrania Rady Rodziców godz. 16.30

– zebrania z rodzicami godz. 17.00

 

– konsultacje godz. 16.30

 

II półrocze

– konsultacje godz. 16.30

 

– zebranie Rady Rodziców godz. 16.30

– zebranie z rodzicami godz. 17.00     

 

 

12.09.2018,07.11.2018,06.02.2019

12.09.2018,07.11.2018,06.02.2019 

 

10.10.2018,09.01.2019,19.12.2018

 

 

13.03.2019, 15.05.2019,

05.06.2019

03.04.2019

4.

Termin powiadomienia uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych

19.12.2018 (I półrocze)

12.05.2019 (II półrocze)

5.

Terminy powiadamiania uczniów i rodziców o proponowanych ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania

do 18.01.2019 (I półrocze)

do 31.05.2019 (II półrocze)

6.

Terminy wystawiania ostatecznych ocen śródrocznych i rocznych

do 25.01.2019 (I półrocze)

do 07.06.2019 (II półrocze)

7.

Zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji

Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę szkoły

30.01.2019 (I półrocze)

12.06.2019 (II półrocze)

06.02.2019 (I półrocze)

21.06.2019 (II półrocze)

8.

Terminy egzaminu gimnazjalnego

(ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej):

 

Część humanistyczna:

historia i wiedza o społeczeństwie – godz. 9.00

język polski – godz. 11.00

 

Część matematyczno-przyrodnicza:

przedmioty przyrodnicze – 9.00

matematyka – 11.00

 

Język obcy nowożytny:

poziom podstawowy – 9.00

poziom rozszerzony – 11.00

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego:

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym:

 

 

 

10.04.2019

 

 

 

11.04.2019

 

 

 

12.04.2019

 

 

 

14.06.2019

21.06.2019

9. 

Terminy egzaminu ósmoklasisty

 

język polski – godz. 09.00                              15.04.2019

język matematyka – godz. 09.00                    16.04.2019

język obcy nowożytny – godz. 09.00              17.04.2019

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty        14.06.2019

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym             21.06.2019

 
10.

 Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych              

02.11.2018
02.05.2019