Jadłospis

Kontakt

ul. Jesienna 42

42-208 Częstochowa

tel. 34 363 27 06

Jesteś tutaj: Start / Kalendarz szkolny

Kalendarz szkolny

 

ROK SZKOLNY  2020/2021

aktualizacja z dnia 25.11.2020 w związku ze zmianą terminu ferii zimowych zapowiedzianą przez Premiera w oczekiwaniu na rozporządzenie MEN

 

 

Lp.

Wydarzenia

Termin

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2020

2.

Zimowa przerwa świąteczna

Ferie zimowe                                                  


Wiosenna przerwa świąteczna

Zakończenie roku szkolnego

23-31.12.2020

04 -17.01.2021

01-06.04.2021

25.06.2021

3

Spotkania z rodzicami

I półrocze

– zebrania Rady Rodziców godz. 16.30

 

– zebrania z rodzicami klas I godz. 16.30 

– zebrania z rodzicami klas II-III godz. 17.00 

- zebrania z rodzicami klas IV-VIII godz. 17.30 

– konsultacje w każdą środę w zależności
od potrzeb w godzinach 16.00-17.00

 

II półrocze

– konsultacje godz. 16.30

 

– zebranie Rady Rodziców godz. 16.30

- zebranie rodzicami  

 09.09.2020, 18.11.2020, 03.02.2021

09.09.2020

18.11.2020

03.02.2021 (po klasyfikacji)

 

w okresie nauki zdalnej

 

 

17.03.2021,19.05.2021 (info o ndst), 09.06.2021  

  

21.04.2021

21.04.2021  

4.

 

Termin powiadomienia uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych

 

miesiąc przed klasyfikacją

 

02.12.2020 – I półrocze

17.05.2021 – II półrocze 

 

5.

 

Terminy powiadamiania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania

10 dni przed klasyfikacją

 

16.12.2020 – I półrocze

31.05.2021 – II półrocze  

6.

Terminy wystawiania ostatecznych ocen śródrocznych i rocznych

 

  

25.01.2021 – I półrocze

14.06.2021 – II półrocze

7.

Zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji 

 

Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę szkoły

 
27.01.2021 – I półrocze,
16.06.2021 – II półrocze03.02.2021 – I półrocze

25.06.2021 – II półrocze

8.

Terminy egzaminu ósmoklasisty

 język polski – godz 9.00 120-180 minut

 język matematyka – godz. 09.00  100-150 minut

język obcy nowożytny–godz 09.00 90-135 minut            

 

 25.05.2021

 26.05.2021

27.05.2021

9. 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty   

Termin wydawania zaświadczeń oraz informacji
o zdającym 

02.07.2021

 
09.07.2021

10.

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych              

Przed grudniową przerwą świąteczną: 
Egzamin 8-klasisty: 
Po Bożym Ciele: 

 

21.12.2020, 22.12.2020
25,26,27.05.2021 
04.06.2021