Kontakt

ul. Jesienna 42

42-208 Częstochowa

tel. 34 363 27 06

Rekrutacja 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów.

Strona będzie aktualizowana i uzupełniana o nowe treści.

 

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/

 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów gimnazjum

Decyzja Nr OA-OR.110.1.23.2018 Śląskiego Kuratora Oświaty z 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020, dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum.

Decyzja Nr OA-OR.110.1.23.2018
 
Załącznik do decyzji Nr OA-OR.110.1.23.2018

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów
szkół podstawowych
 • Decyzja Nr OA-OR.110.1.24.2018 Śląskiego Kuratora Oświaty z 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020.

  • Decyzja Nr OA-OR.110.1.24.2018

  • Załącznik do decyzji Nr OA-OR.110.1.24.2018

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   31 stycznia 2019r.

   Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty zmieniająca decyzję w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020
    

   Decyzja 

   Załącznik 

   http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/decyzja-slaskiego-kuratora-oswiaty-zmieniajaca-decyzje-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminow-skladania-dokumentow-do-klas-pierw-3/

    

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   28 luty 2019

    

   Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty

    
   w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019.

   http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/decyzja-slaskiego-kuratora-oswiaty-2/

    

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   28 luty 2019

   Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty

   w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019. 

   http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/decyzja-slaskiego-kuratora-oswiaty/

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   18.04.2019

   List do rodziców - nowe kierunki kształcenia

    

    

   Informujemy, że na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie zamieszczono wyszukiwarkę zawodów
   „Wybieram zawód dla siebie -

    

   Informator o szkolnictwie branżowym” z terenu Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego

    

   (rok szkolny 2019/2020)

    

   https://womczest.edu.pl/wybieram-zawod/

    

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   09.05.2019

    

   REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH/PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

    Rekrutacja do SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH/PONADGIMNAZJALNYCH w Częstochowie będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. 

   Zainteresowani (rodzice/opiekunowie prawni/uczniowie) wypełniają w formie elektronicznej formularz rekrutacyjny znajdujący się na stronie internetowej pod adresem:

    

   https://slaskie.edu.com.pl/

    

   Otwarcie strony internetowej dla kandydatów nastąpi 13 maja 2019r., co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości rejestrowania się.Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 25 czerwca 2019 r. Po upływie tego terminu nie będzie już możliwości zarejestrowania się do szkół. 

   Żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

    

   Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych zrekrutacją. 

      

   Ważne! Pamiętajcie, że możecie zarejestrować się tylko jeden raz!

   Rejestracja w niewłaściwym systemie znacząco utrudni Wam prawidłową rejestrację!

    

   Rekrutacja w roku 2019 prowadzona jest jednocześnie dla dwóch roczników, ale na podstawie dwóch różnych podstaw prawnych i do różnych klas, dlatego przygotowane zostały dwa osobne systemy.

    

   Do pierwszego systemu prowadzi przycisk z lewej strony – to system dla kandydatów, którzy wkrótce ukończą nową 8-letnią szkołę podstawową. Jeśli ten przypadek dotyczy Ciebie, kliknij umieszczony powyżej przycisk w kolorze niebieskim.

    

   Drugi system, do którego prowadzi przycisk po prawej stronie, jest przeznaczony dla kandydatów, którzy wkrótce ukończą 3 klasę gimnazjalną (otrzymają świadectwo ukończenia gimnazjum). Jeśli ten przypadek dotyczy Ciebie, kliknij umieszczony powyżej przycisk w kolorze zielonym.

    

   Pamiętajcie, że na podjęcie ostatecznych decyzji macie dużo czasu, gdyż proces wyboru szkół i składania podań będzie trwał od 13 maja br. do 25 czerwca br. (nie zostawiajcie tego jednak na ostatnią chwilę).

    

   Jeśli Wasza macierzysta szkoła podstawowa/gimnazjum wprowadzała dane osobowe kandydatów do systemu naboru elektronicznego powinniście otrzymać w niej login i hasło do swojego konta.

    

   Jeśli szkoła nie zakładała dla Was konta powinniście to zrobić samodzielnie, zapamiętując login i ustalone przez siebie hasło.

    

   Zanim jednak cokolwiek będziecie wykonywali w systemie zapoznajcie się dokładnie z filmikiem instruktarzowym oraz z informacjami, które od 13 maja będą dostępne na stronie https://slaskie.edu.com.pl/ .Opisano w nich szczegółowo kolejne kroki postępowania i najważniejsze terminy związane z rekrutacją.

     

   Filmik dla Kandydata do szkoły średniej: 

   https://youtu.be/5eoWyr2sjK4

    

    

    

   WAŻNE!!! 

    

   REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH/PONADGIMNAZJALNYCH NA
    ROK SZKOLNY 2019/2020

    Rekrutacja do SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH/PONADGIMNAZJALNYCH w Częstochowie będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu elektronicznego

   Zainteresowani (rodzice/opiekunowie prawni/uczniowie) wypełniają w formie elektronicznej formularz rekrutacyjny znajdujący się na stronie internetowej pod adresem:

    

   https://slaskie.edu.com.pl/

    

   Otwarcie strony internetowej dla kandydatów nastąpi 13 maja 2019r., co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości rejestrowania się.
   Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 25 czerwca 2019 r.

   Po upływie tego terminu nie będzie już możliwości zarejestrowania się do szkół. 

   Żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

    

    

    Więcej informacji w lewym panelu naszej strony w zakładce DLA UCZNIÓW/Rekrutacja 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

    


    List otwarty do Rodziców Uczniów szkół podstawowych,
   w tym podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi,
   biorących udział w projekcie Ambasador Młodego Przemysłu

    

   kliknij

    

Pliki do pobrania