Kontakt

ul. Jesienna 42

42-208 Częstochowa

tel. 34 363 27 06

Stypendium szkolne 2018/2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje, iż rusza procedura związana z uruchomieniem drugiej transzy stypendium szkolnego dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019 za okres od stycznia 2019r. do czerwca 2019r.

W związku z powyższym MOPS w Częstochowie w załączeniu przesyła skan pisma Nr SUŚ.ZWDM.5401.467.2019.1.AFz dnia 25.04.2019r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, dotyczącego terminu dostarczenia oświadczeń wnioskodawców oraz faktur i rachunków imiennych wnioskodawców, którzy na podstawie decyzji administracyjnej korzystają z pomocy w formie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2018/2019.

 

Informujemy ponadto:

 

1.z uwagi na ulgi wprowadzone Zarządzeniem nr 2483.2018 z dnia 7 czerwca 2018r. Prezydenta Miasta Częstochowy nie będą uwzględniane faktury dotyczące kosztów przejazdu dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, ponadpodstawowych zameldowanych na terenie miasta Częstochowy,

 

2. zgodnie z załączonym wykazem wydatków w roku szkolnym 2018/2019 w II semestrze obowiązują imienne  faktury i rachunki za:

 

- zakup podręczników i artykułów szkolnych od stycznia 2019r. do 21 czerwca 2019r. – wg. wykazu wydatków  kwalifikowanych,

 

- abonament internetowy – od stycznia 2019r. do czerwca 2019r. 

Faktury dostarczone  w I semestrze nie mogą być rozliczone w semestrze następnym.

Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej Nr 2, pokój nr 4: tel. (34) 372-42-04,

 

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:30 – 15:30

wtorek w godz. 7:30 – 16:00
piątek w godz. 7:30 – 15:00

 

Pismo dyrektora MOPS stypendia szkolne 2019

Oświadczenie Sytuacja rodziny I-VI 2019

Wykaz kwalifikowanych zakupów stypendia szkolne 2018/2019

KARTA UCZNIA 2018/19

 

-----------------------------------------

1 września 2018r.