Kontakt

ul. Jesienna 42

42-208 Częstochowa

tel. 34 363 27 06

INFORMACJA O REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

Informacja dla uczniów klas III oddziałów gimnazjalnych!

Od 18.05.2018 do 18.06.2018

trwa REJESTRACJA KANDYDATÓW do szkół ponadgimnazjalnych.

Link do strony naboru: slaskie.edu.com.pl

 

 Terminy rekrutacji

18.05.2018

18.06.2018

Rejestracja kandydatów/wybór preferencji

22.06.2018

26.06.2018

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

06.07.2018

06.07.2018

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

13.07.2018

13.07.2018

Publikacja list przyjętych

 

INFORMACJA O REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I/LUB BRANŻOWYCH SZKÓŁ
I STOPNIA NA ROK SZKOLNY 2018/19

 Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego – rok szkolny 2018/2019

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/postanowienie-slaskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-rok-szkolny-20182019/#more-15982

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/2018.

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/decyzja-slaskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly-ktore-moga-byc-wym/#more-17056