Kontakt

ul. Jesienna 42

42-208 Częstochowa

tel. 34 363 27 06

Jesteś tutaj: Start / O szkole

O szkole

Szkoła Podstawowa nr 49 im. Janusza Kusocińskiego mieści się w południowej części miasta, w dzielnicy Błeszno.

Nasza szkoła:

 • stwarza uczniom optymalne warunki do harmonijnego rozwoju, do zdobywania wiedzy i umiejętności
 • posiada wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, która ciągle doskonali się i dokształca
 • wspiera rodziców w procesie wychowania
 • kultywuje tradycje, korzysta z dziedzictwa kulturowego miasta, regionu, kraju, Europy
 • stwarza bezpieczne warunki pobytu w szkole
 • organizuje wszechstronną pomoc potrzebującym uczniom
 • obejmuje działaniami profilaktycznymi wszystkich uczniów
 • obejmuje szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych, rozwija uzdolnienia i zainteresowania uczniów
 • promuje swoją działalność i osiągnięcia uczniów w środowisku lokalnym
 • daje możliwość korzystania z komputera, Internetu i innych źródeł informacji
 • unowocześnia i uzupełnia bazę i wyposażenie

 W naszej szkole wszystkie zajęcia odbywają się w systemie jednozmianowym.

 W budynku szkolnym uczniowie mają do dyspozycji:

 • dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu
 • pracownię multimedialną z tablicą interaktywną i wizualizerem
 • pracownie przedmiotowe: historyczno-geograficzną, biologiczno-chemiczną, matematyczną, fizyczną, plastyczną, techniczną, j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego
 • świetlicę
 • stołówkę
 • sklepik
 • gabinet lekarski
 • bibliotekę
 • 3 sale gimnastyczne
 • wielofunkcyjne boisko sportowe