Kontakt

ul. Jesienna 42

42-208 Częstochowa

tel. 34 363 27 06

Tolerancja dla niepełnosprawności

17 stycznia uczniowie naszej szkoły w ramach programu "Tolerancja dla niepełnosprawności" wzięli udział w spotkaniu prowadzonym przez p. Witolda Biela z udziałem p. Aldony Juszczyk, Prezesa Okręgowego Oddziału Polskiego Związku Osób Niewidomych.

Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z informacjami na temat funkcjonowania w społeczeństwie osób niewidomych, usłyszeli refleksje na temat relacji z osobami niewidomymi i niedowidzącymi, poznali oczekiwania osób niewidomych w relacjach z osobami zdrowymi oraz poznali techniczne możliwości komunikowania się z osobami niewidomymi i niedowidzącymi np. za pomocą alfabetu Braillea. Kolejny raz dzięki realizowanemu programowi "Tolerancja dla niepełnosprawności" uczniowie uczyli się empatii, zrozumienia, tolerancji i zaangażowania na rzecz innych. Z uwagą wysłuchali przemyśleń i życiowych doświadczeń naszego gościa. Wielu uczniów dotychczas nie miało możliwości tak bliskiego kontaktu z osobą niewidomą. Doświadczenia zdobyte podczas zajęć pomogą uczniom w kształtowaniu pozytywnych relacji z osobami niepełnosprawnymi.

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie